Weaju Gold Mine Pre-Feasibility Study

Madencilik Türkiye Dergisi’ 115 features a study from our local Türkiye advisory team, where the team undertook successful Pre-Feasibility Studies for the Weaju Gold Mine Project in Liberia, owned by Avesoro Holdings subsidiary Bea Mountain Mining Corporation.

With RPM’s decades of experience in the industry, our consulting & advisory team implemented a systematic approach, utilising the following steps for success:

 • Multiple technical teams with global experience
 • Detailed modelling study for the mineral resource model
 • Mine design with technical and operational requirements and constraints
 • Risk analysis
  • And more…

Find out more in Madencilik Türkiye

 


 

Madencilik Türkiye Dergisi’nin 2023 Aralık ayında yayımlanan 115. sayısında, Avesoro Holdings iştiraki Bea Mountain Mining Corporation’a ait olan ve Liberya’da bulunan Weaju Altın Madeni Projesi için Türkiye’deki danışmanlık ekibimizin yürüttüğü başarılı bir Ön Fizibilite Çalışması yer alıyor. 

Danışmanlık ekibimiz, RPM’in sektörde edindiği onlarca yıllık tecrübesiyle başarılı bir proje süreci için aşağıdaki adımları kullanarak sistematik bir yaklaşım uygulamıştır:  

 • Küresel deneyime sahip uluslararası ofislerde çalışan birden fazla teknik ekip bir araya getirilmiştir. 
 • Maden Kaynakları için detaylı bir modelleme çalışması yürütülmüştür. 
 • Teknik ve operasyonel gereksinimler gözetilerek maden tasarımı tamamlanmıştır. 
 • Risk analizleri üzerine detaylı bir çalışma yürütülmüştür. 
 • Ve daha fazlası…

Daha detaylı bilgiye Madencilik Türkiye Dergisi’nden ulaşabilirsiniz.  

Media Centre

View All